TAIMEDE TÖÖTLEMISTEHNOLOOGIAD

- Mar 22, 2018-

TÖÖTLEMISSEADMETE JÄÄTMEKÄITLEMINE TEHNOLOOGIAD

Tööstuslik reovesi on töötleva tööstuse peamine väljakutse. Tegelikult ei ole mõned töötlemisprojektid rakendatud nende tööstusliku heitvee töötlemisega seotud suurte kulude või raskuste tõttu. Paljudes riikides on toimunud laiaulatuslikud keskkonnaalased algatused, mille tulemusena on tööstusliku reovee ärajuhtimise suhtes kehtestatud ranged keskkonnaalased eeskirjad. Kuigi operaatorid võisid paigaldada tööstuslikud reovee puhastussüsteemid, et ehitustöödeks kohalikke eeskirju järgida, vajavad nad kallid täiendatud programme, et täita uusi keerulisi piiranguid ja kehtestada hilisemad eeskirjad. Mõned ei jõudnud nende piiravate piirideni pärast suuri muudatusi.

Tööstuslik reovesi sisaldab tavaliselt mitmesuguseid orgaanilisi ja anorgaanilisi aineid erinevates kontsentratsioonides. Paljud materjalid on toksilised, mutageensed, kantserogeensed või peaaegu mittebiodeeruvad. See tähendab, et heitvesi sisaldab ka mitmesuguseid aineid, mida ei saa kergesti laguneda.