Neste rekonstrueerib reoveepuhastusjaama Soomes

- Mar 20, 2018-

Neste rekonstrueerib Soome reoveepuhasti

 

Soomes asuv nafta rafineerimisfirma Neste on hakanud ümberehitama reoveepuhastusjaama oma riigi Porvoo piirkonnas asuvas rafineerimistehases.

Projekt hõlmab 2020. aastaks täielikku lõpuleviimist, hõlmab projekti taime keemiliste ja bioloogiliste töötlemissüsteemide uuendamist ning selle eesmärk on parandada töötlemise tõhusust ja töötlemisvõimsust.

Samuti eeldatakse, et projekt aitab rafineerimistehase keskkonnamõju vähendamisel. Ettevõte investeerib 50 miljonit eurot uuendamiseks koostöös tehase kaaskasutaja Borealis Polymersiga.

Neste Production asepresident Marko Pekkola ütles: "Heitvee käitistel on oluline roll rafineerimistehaste heitkoguste minimeerimisel, kuna vesi kantakse pärast töötlemist veekogudesse.

"Tänu tehasele on naftaheitmete kogus merre juba väga väike, ligikaudu 10% rafineerimistehase keskkonnale loa saanud heitveepuhastusjaamadele lubatud kogusest.

"Meie eesmärk vastavalt meie vastutuspõhimõtetele on tagada, et kõik meie toimingud oleksid turvalised nii kohalikele klientidele kui ka keskkonnale."

Ettevõte asus algselt paigaldama lahusti deasfaltimisseadme eelmisel aastal, et minimeerida raskete nafta tootmist ning väävli ja tahkete osakeste heitkoguseid. Ta kasutab asfalteeni, mis taaskasutusse võetud seadmesse, kütusena Kilpilahtides Porvoo asuvas uue elektrijaamas.

Pekkola lisas: "2017. aastal paranesime paljudes valdkondades näiteks katkematu tootmise tagamiseks. Oleme keskendunud eelkõige kohaliku keskkonna kaitsmisele kõigis meie tootmiskohtades. "